A VÁLYOGHÁZAK HIBÁI, AZOK ELHÁRÍTÁSA

Mint minden épület, építmény, a vályogház is elkészültének percétől kezdve olyan hatásoknak van kitéve, melyek befolyásolják állékonyságát, használatát. Vannak azonban olyan tényezők, melyek a vályogházakat különösen károsítják - igaz vannak olyanok is, melyek szempontjából más építményekkel szemben előnyben vannak a földből épült házak.

Többféleképpen csoportosíthatjuk a hibák forrásait:

- építési hibák

- a nem megfelelő használatból eredő hibák,

- a karbantartás elmaradásából, vagy nem szakszerű voltából eredendő hibák,

- extrém, egyszeri behatástól eredő hibák,

- a vizek által okozott károk,

- biológiai eredetű károk.

E két utóbbi kártípus, hibaforrás annyira a vályogházak sajátja, hogy ezekről külön is szólok majd.

Az építési hibákról nem nagyon kell itt beszélnünk. Ennek két oka van: egyrészt jelentős részük az egyébként is felismert, az általános építési, kivitelezési hibákra vezethető vissza. Másrészt az itt tárgyalt régi vályogépületek 30-40, esetleg 80-100-120 éve állnak. Amennyiben építési hiba történt kivitelezésük során, az már régen kiderült, valószínűleg - ha a ház áll - orvosolva is lett. Újonnan épülő vályogházaknál pedig? A mai építési technológiákkal, megbízható kivitelezővel ezek eleve elkerülhetők. Talán csak a már meglévő házak bővítésénél, felújításánál fordulhatnak elő hibák - de ezekre a megfelelő helyen mindig kitérek.

A hibák rendszerezésénél, felsorolásánál inkább az egyes szerkezeti részek hibáinak bemutatását követem. Ezzel jóval szélesebb körben lehet megismerni, felismerni a hibákat, és javításukra is jobban ki tudok térni.

A hibák felismerése

Mielőtt a részletes ismertetésbe kezdenék, feltétlenül fel kell hívnom a figyelmet valamire: egy ház - főleg egy vályogház - károsodásának számtalan, előre nem látható, kívülről nem diagnosztizáló forrása lehet.

Csak egy példát nézzünk: elkezd repedni a fal az épület egyik sarkán.

Ahhoz, hogy a repedést, a kárt elhárítsuk, először is meg kell találnunk annak okát. És itt kezdődik a neheze a dolognak. Ugyanis a repedést okozhatja az alap károsodása. Az alap károsodását okozhatja a talaj nem megfelelősége, hibás alapozás, víz bejutása az alap alá, és még számos dolog. Ezeknek a hatásoknak is egyenként van legalább nyolc-tíz kiváltó oka.

De a repedést okozhatja a fal szerkezetének romlása. Ez is lehet statikai hiba, vizesedés, biológiai eredetű, stb. Okozhatja továbbá a repedést a födémből átadódó többletteher. E többletterhet okozhatja hó, a túl nehéz fedélszék, a nem megfelelő cserépfedés.

A vályogházak károsodásának vizsgálatakor fontos tudni azt, hogy a vályogfalak két jellemző tulajdonsággal rendelkeznek: teherviselő képességük kisebb az egyéb falazatokénál (beton, tégla), azoknál azonban lényegesen flexibilisebbek. Ez utóbbi miatt bizonyos alakváltozásokat, károsodásokat jóval később jeleznek, mit a merevebb modern anyagból épült falazatok, szerkezetek. Viszont ha a vályogfalakon már megjelenik a károsodás, ez jóval nagyobb mértékű, súlyosabb állapotváltozást jelez, mint a merev falazatoknál.

Szóval, ahhoz, hogy egy hibát elhárítsunk, minden lehetséges okot meg kell vizsgálni, és meg kell találni a valós okokat. Ezért az érdeklődőnek, aki megoldást akar találni a problémájára, azt javaslom, olvassa el a most következő összes fejezetet, és biztos vagyok benne, hogy eljut a megoldáshoz.

Jó böngészést!

Az egyes épületszerkezetek csoportosítása:


AZ ALAPOK KÁROSODÁSAI

Az altalaj nem megfelelő minőségéből eredő károk

Nem megfelelő mélységű alapozás

Alápincézett, alábányászott területen álló házak alapozási problémái

A lösztalajra épített épületek kárai.

Mellépítések hibás alapozása

A nem megfelelő anyagú alap okozta károk

Válaszfalak alatti alapok károsodása

Az utólagos alapmegerősítés


A VÁLYOGHÁZAK FALAINAK HIBÁI ÉS AZOK KIJAVíTÁSA

Repedések

Sarkok letörése

Falazathiányok (kagylósodás)

A parapetfal törése

Födémnyomásból eredő kihajlás, illetve a fal felső részének törése

A falazat kicserélése

Vendégfal építése


FÖDÉMEK

Fafödém felújítása

Padlásburkolatok


A VÁLYOGHÁZ ÉS A VíZ

Csapadékvíz

Eső

A vályogház és a felszín alatti vizek

A felszín alatti vizek osztályozása, jellemzői

--- Talajnedvesség, talajpára

--- Talajvíz

---Rétegvizek

---Torlaszvíz

Védekezés a talaj felől támadó vizek ellen.

A vizek távoltartása az épülettől.

---Csapadékvíz

---Drénezéssel

---Angolaknák építése

Szigetelések

---Legfontosabb tudnivalók a szigetelés készítéséhez

---Vízszintes falszigetelés

---Függőleges falszigetelés

---Padlószigetelés

Utólagos falszigetelés

---Vegyianyagok beinjektálása

---Elektromos eljárások

---Falátvágás

---Falbontásos módszer

Szigetelési hibák

Az emberi tartózkodás, a használat során keletkező pára hatása a vályogházakra

A falak alsó részének (lábazatának) vizesedése és annak oka: a hibás padlóburkolat

A drénezésről

Egy egyszerű vízkárlehárítási módszer


BIOLÓGIAI EREDETŰ KÁROK

Gombásodás

Rovarok, rágcsálók


Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: