KISS LAJOS:

SZEGÉNY EMBEREK ÉLETE

A szegény asszonyok élete

"... Kis szolgáló...

... Nyáron szerdán és szombaton mázolják a szoba, pitar földjét, aztán a házelejét. Kis szolgáló végzi. Eltört kantaaljban, amit mázlósnak neveznek, újabban mosdótálban, a kertből fekete földet hoz be, vizet önt rá és kék kötődarabbal vagy más ronggyal, letérdelve a földre, felmázolja a ház földjét simára. Vigyáz, hogy a falat be ne csapja, se a bútort, vagy a szék lábát. A házelejtés cirokseprűvel mázolja vagy kopott meszelővel..."

"...Nagy szolgáló...

Az ablaktisztítás is délutáni foglalkozás, ki szolgáló hiányában ezt is el kell végezni. a nagy szolgálónak. Ablaktisztításhoz városon, úri helyen boltban árult sörkrétát (iszapolt krétaport) használtak, vagy tiszta vízbe kevés szeszt öntöttek; gazdálkodónál tiszta vízzel mosták az ablakot."

"... Tanyai szolgáló...

Ősszel van a tanyabetakarítás. Körülmeszeli a tanyát (házat) kívül, de előbb sárral foltozgatja, ahol a tapasztás leesett. A szoba, pitar, kamra bemeszelésénél a gazdasszony segít neki..."

...A fiatalasszony élete. Napi munka...

A hét végén, szombaton alaposabban takarít vasárnapra mint más napokon. Előbb a szobát porolja, sepri, majd letörülget, aztán meszeli a padkát, végül felmázolja a szoba padját, s behomokolja. Ugyanígy takarít a pitarban is és a mázolósból bemázolja a kemenceüstökét, meg a tűzhelyet, szélét fehérre meszeli. A pitarban megforduló idegen azt nézi, fehér-e a tűzhely eleje. Ha a pitar földjét felmázolta, következik a házeleje, illetve az ereszalja felmázolása..."

... Tavasszal van a nagymeszelés: takarítja a téli piszkot az asszony. Ilyen nagy meszelést kétszer végez egy esztendőben: tavasszal és ősszel, maikor nemcsak kívül, hanem belül is kimeszeli a házat. Kis meszelést többször csinál évenként, amikor kívül meszeli a házat, valahányszor a vihar leveri a meszet, ha befirkálják azoka a haszontalan kölykök és ha a jószág ledörzsöli.

A tavaszi nagy meszelés rendesen húsvétra, ünnep hetében történik. Az asszony a meszeléshez viseltes ruhát vesz magára, ha pedig nincs ilyen, kifordítva veszi fel a jó ruháját, hogy a mészcsepp foltossá ne tegye. fejét ócska kendővel köti be és rossz papucsot húz a lábára. A meszes boltban vett meszet megoltja nagy tálban, dézsában, nagy fazékban, vagyis az edénybe tett mész alá vizet önt és ahogy kezd melegedni, szaporítja a vizet, nehogy megégjen a mész. Kihurcolnak a házból (szoba) minden bútort, tárgyat eresz alá, udvarra, és előbb lepókhálózzák, porolják seprűvel a sarkokat, falat, gerendaközét. Ahol a mész meggyűrődött, pupujkásodott, földobzott, letáskásodott, mészkaparóval lekaparja, ahonnan leesett a tapasztás, betapasztja. A lekapart és megtapasztott helyeket homokos mésszel bemeszeli s ha ez megszáradt, aztán meszeli tiszta mésszel az egészet.

Az asszony a meszelést a ház pallatján (padlás, mennyezet) kezdi, gondja van arra, hogy a gerendáknál a sarkot jól befogassa. Ahova nem fér oda a meszelővel pl. a gerenda közeit, pemzlivel meszeli be asztalra felállva. Ahol meszel, ott eldörgöli a meszet, hogy csíkos ne legyen a bemeszelt hely. A pallat után a szoba falát meszeli. Vigyáz arra is, hogy el ne csurgassa a meszet, azért bemártás után jól kicsapja a meszelőt. Van úgy, hogy a legjobb akarat mellett is elcsurgatja, mert a meszelő rossz, ritka, kevés szőr van benne, tehát csurgat. Némelyik asszony egyfejű meszelővel meszel, mert ezzel könnyebb másik asszony a kétfejűvel, mert azzal haladósabb. Ha megszárad a meszelés és nem elég fehér, újra meszeli az egész szobát. Hogy fényes legyen a meszelés, befűti a kemencét jó melegre, a mészre is meleg vizet önt és úgy meszel. Ekkor nem szabad ki- és bejárkálni, hogy a meszelés a gőzben fényesebbre száradjon.

Meszelés után a bútorok helyén fölmázolja a ház földjét. Némelyik asszony a bútorok helyét is mésszel meszeli ki, az is olyan fehér, mint a fal. A széjjel szedett ágyak részeit egyenként leporolja, petróleumba mártott ronggyal megtörüli, úgy teszi össze és rakja vissza a fölmázolt, vagy fölmeszelt helyére. Az ágyakba új szalmát tesz. ha a régi szalma marad benne, azt felverik. A többi bútorokat (kanapé, rengőpad, láda, sarokpad, asztal, székek) is lepókhálózza, petróleummal megkeni, úgy teszi a helyére. A képeket, tükröt is megtörülgeti, a rámáit petróleumos ronggyal dörgöli, úgyszintén a faliórát is gondosan megtisztítja, s úgy akasztja szokásos helyére. Utoljára a ház földjét mázolja fel.

A szoba rendtevése után a pitar, majd a kamra jön sorra. Végül a házat kívül meszeli, a tövét elhúzza, színes porfestéket téve a mészbe. Leggyakoribb a téglavörös, kék, fekete, pörnyeszín. Ügyel arra, hogy egyenes legyen az elhúzás, amit pemzlivel végez.

A meszelés fárasztó munka, megfájul, kimered az asszony nyaka, alig tudja fordítani estefelé, mert felfelé kell nézni. A karja is kifárad a meszelő rángatásában. magas háznál asztalról meszel.


Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: